کاردرمانی

کاردرمانی معلولین و سالمندان

نسیم جودی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , جنوب

هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۷٬۵۰۰ تومان

شرح خدمت :

کاردرمانی بزرگسال و معلولین

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط