کار درمانی

کاردرمانی جسمی بزرگسال

نسیم جودی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , جنوب

%۱۵ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۱۷۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۱۴۴٬۵۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۱۴٬۴۵۰ تومان

شرح خدمت :

کاردرمانی به صورت کلی شاخه‌های متفاوتی دارد. یکی از انواع این شاخه‌ها کاردرمانی جسمی بزرگسال است که در آن کار‌درمان برای فرد، شرایطی را به وجود می‌آورد که طی آن ابتدا میزان ناتوانی یا کم‌توانی افراد شناسایی شده و سپس به آن‌ها کمک شود تا بتوانند بر مشکلات جسمی یا حرکتی‌شان فائق بیایند. هدف اصلی کاردرمانان جسمی، بهبود سلامت جسمی این عزیزان است. توانیتو یاری رسانِ شما در زمینه کاردرمانی جسمی است.
کاردرمانی بزرگسال و معلولین

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط