مشاوره امور مالی

مشاوره امور مالی

دانیال غبرائی

محدوده:

اصفهان , اصفهان , غرب

%۱۰۰ تخفیف
رایگان
هزینه آنلاین خدمت
رایگان

شرح خدمت :

انجام کلیه امور حسابداری، مالی، مالیاتی، ثبت شرکت ها و مشاوره های مربوط،
انجام کلیه امور حسابداری، مالی، مالیاتی، ثبت شرکت ها و مشاوره های مربوط، مبلغ تعرفه توافقی و براساس نوع و یا حجم کار تعیین می شود

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط