طب سنتی

مشاوره گیاهان دارویی

محمدرضا مقضی

محدوده:

اصفهان , اصفهان , شمال

هزینه : هر ساعت ۲۵٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۲٬۳۷۵ تومان
مشاورداروگیاهی
۲۵٬۰۰۰۲۳٬۷۵۰ تومان

شرح خدمت :

گیاهان دارویی هرکدام مواد موثره ای دارند که برای پیشگیری ودرمان بیماری مفید است.
گیاهان دارویی هرکدام مواد موثره ای دارند که برای پیشگیری ودرمان بیماری مفید است.

متاسفانه در حال حاضر زمانبدی خالی برای رزرو این خدمت وجود ندارد.

خدمات مرتبط