ماساژ زنان

ماساژ سوئدی

مهوش ولایی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , مرکز

هزینه : هر ساعت ۱۷۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۳۴٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

ماساژ سوئدی تمام اندام


خدمات مرتبط