عینک سازی

عینک سازی

ارش مرتضوي

در محل خدمات دهنده

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , مرکز

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۷۵٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۲۲٬۵۰۰ تومان

شرح خدمت :

عینک سازی (طبی و آفتابی) لنز طبی /طبی رنگی و تعمیرات تخصصی کامل عینک طبی و آفتابی عینک ایکو


خدمات مرتبط