فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

مهدی جرقویی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال

هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

فیزیوتراپی در بیماری های نورولوژی ارتوپدی


خدمات مرتبط