پرستاری مراقبتی

آزمایشگاه

دکترابوالحسن حاجی سید جوادی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , غرب

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۵۰۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۲۵۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۵۰٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

ارائه خدمات آزمایشگاهی در منزل به بیماران

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید