روانشناسی

مشاوره و روان درمانی (در رفسنجان)

احمد قادری (شهر رفسنجان)

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

کرمان , بم , شمال

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ساعت ۵۲٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ساعت ۲۶٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۵٬۲۰۰ تومان

شرح خدمت :

گزینه ای جز بم در سایت نبود. (محل مشاوره و رواندرمانی در درمانگاه امام خمینی رفسنجان می باشد.)


خدمات مرتبط